Naselje Kila

Naši objekti

Nudimo Vam visoko kvalitetne stambene objekte koji su izgrađeni prema najsuvremenijim ISO standardima.

RESIDENCE 10 – Kila

Građevina sastoji se od dva ulaza, ulaz A koji je predviđen u cijelosti poslovni te ulaz B koji je predviđen kao stambeni sa jednim poslovnim prostorom te jednim apartmanom.

Namjena ulaza A je poslovna. Na svakoj etaži nalaze se po dva apartmana, jedan jednosoban jedan dvosoban, ukupno 6 apartmana.

Namjena ulaza B je stambeno poslovna. Na svakoj etaži nalaze se po tri stambene jedinice, dvije dvosobne i jedna jednosobna, osim u prizemlju gdje je predviđen jedan apartman. Na trećem katu se nalaze još dvije jedinice , jedna dvosobna i jedna trosobna.

U objektu se nalaze ukupno 24 parkirališna mjesta.

U podrumu ulaza B nalazi se garaža sa 11 parkirnih mjesta. U suterenu ulaza A nalazi se garažni prostor s 2 PM, u prizemlju ulaza A natkriveni parking sa 2 PM, u suterenu ulaza B natkriveni parking sa 1 PM za osobe s invaliditetom,  nenatkriveni parking sa 3 PM između ulaza A i B te 5 nenatkrivenih parkinga istočno od dilatacije A.

Saznaj više

RESIDENCE 5 – Kila

Građevina se sastoji od 16 stambenih jedinica. Na svakoj punoj nadzemnoj etaži su 3 stana. A na nadgrađu jedan stan.

Etaže prizemlja,1., 2. i 3.kata se sastoje od zajedničkog stubišta, hodnika, dizala te po 3 stambene jedinice. Jedna jednosobna, jedna dvosobna i jedna trosobna.

Svaka jedinica ima balkon.

Nadgrađe se sastoji od jedne dvosobne stambene jedinice sa pripadajućom terasom.

U podrumu se nalazi garaža kapaciteta 8 parkirališnih mjesta (PM) te još 15 PM na terenu, te je jedno mjesto predviđeno za invalide na vanjskom prostoru tako da su sveukupno predviđena 23 parkirališna mjesta.

RESIDENCE 1 – Kila

Građevina se sastoji od 17 stambenih jedinica. Na svakoj punoj nadzemnoj etaži su 4 stana, a na nadgrađu jedan stan. Sadrži 8 jednosobnih i 9 dvosobnih stanova.

Ulaz u građevinu je sa sjeverne strane na nivou prizemlja.

Sadrži garažu sa 19 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM), te tehničke prostorije građevine (strojarnica dizala, elektro soba).

Saznaj više

RESIDENCE 2 – Kila

Građevina se sastoji od 17 stambenih jedinica. Na svakoj punoj nadzemnoj etaži su 4 stana, a na nadgrađu jedan stan. Struktura stanova je 7 jednosobnih , 9 dvosobnih stanova i 1 garsonijera.

Ulaz u građevinu je sa južne strane na nivou prizemlja.

Sadrži garažu sa 17 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM), te dodatna 2 vanjska parkirna mjesta (VPM), što čini ukupan broj od 19 parkirnih mjesta.

Saznaj više

RESIDENCE 3 – Kila

Građevina se sastoji od 13 stambenih jedinica. Sadrži 4 jednosobna, 5 dvosobnih i 4 trosobna stana.

Ulaz u građevinu je sa zapadne strane.

Sadrži garažu sa 8 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM), te je planirano dodatnih 9 vanjskih parkirnih mjesta (VPM), što čini ukupan broj od 17 parkirnih mjesta.

Saznaj više

RESIDENCE 4 – Kila

Građevina se sastoji od 13 stambenih jedinica. Sadrži tri jednosobna stana, 9 dvosobnih te 1 garsonijeru.

Ulaz u građevinu je s južne strane.

Sadrži garažu sa 12 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM), te 6 vanjskih parkirnih mjesta (VPM) što čini ukupan broj od 18 parkirnih mjesta.

Saznaj više

RESIDENCE 6 – Kila

Građevina se sastoji od 13 stambenih jedinica. Na svakoj punoj etaži su 3 stana, na nadgrađu jedan stan. Stanovi su jednosobni i dvosobni, jednostrane ili trostrane orijentacije.

Ulaz u građevinu je sa sjeverne strane.

Sadrži garažu sa 17 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM), te sadrži dodatno vanjsko invalidsko parkirno mjesto (VPM) što čini ukupan broj od 18 parkirnih mjesta.

Saznaj više

RESIDENCE 7 – Kila

Građevina se sastoji od 17 stambenih jedinica. Na svakoj punoj nadzemnoj etaži su 4 stana, a na nadgrađu jedan stan. Sadrži 8 dvosobnih i 9 jednosobnih stanova.

Ulaz u građevinu je sa sjeverne strane.

Sadrži garažu sa 16 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM), te su planirana dodatna 3 mjesta na terenu, što čini ukupan broj od 19 parkirnih mjesta.

Saznaj više

RESIDENCE 8 – Kila

Građevina se sastoji od 9 stambenih jedinica. Sadrži po 3 stana na svakoj etaži: 3 jednosobna i 6 dvosobnih stanova.

Ulaz u građevinu je sa sjeverne strane.

Sadrži i natkriveno otvoreno parkiralište sa ukupno 12 parkirnih mjesta.

Saznaj više

RESIDENCE 9 – Kila

Građevina se sastoji od 7 stambenih jedinica. Sadrži po 2 trosobna stana po etažama, te 1 dvosobni stan koji se nalazi na nadgrađu.

Ulaz u građevinu je sa sjeverne strane.

Sadrži garažu sa 8 unutarnjih parkirnih mjesta (GPM) te 6 vanjskih parkirnih mjesta (VPM) što čini ukupan broj od 14 parkirnih mjesta.

Back To Top